คอร์สธาตุ 101

รู้จักตัวเอง เข้าใจรากสิว แก้ปัญหาตรงจุด ด้วยศาสตร์เรื่องธาตุ

คอร์สนี้มีที่มาอย่างไร?

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ได้พบว่ามีผู้ให้ความสนใจในเรื่องธาตุเจ้าเรือนตามแนวแพทย์แผนไทยค่อนข้างมาก แต่บีมพบปัญหาว่า แม้ผู้ที่ได้รู้ธาตุตัวเองและหลักการดูแลตัวเองตามธาตุเบื้องต้นไปแล้ว ก็ยังคงไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้รับนี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่และยังคงมีความสับสนอยู่ค่อนข้างมาก ประกอบกับมีผู้สนใจต้องการเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อการรักษาสิวโดยเฉพาะ จึงเป็นที่มาของคอร์สนี้ค่ะ

จะได้อะไรบ้างจากการเรียนคอร์สนี้?

 • ได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ธาตุด้วยตัวเองด้วยวงกลมวิเคราะห์ธาตุที่คิดค้นขึ้นโดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เพื่อให้รู้จักธรรมชาติแท้จริงของตัวเองมากขึ้น เข้าใจภาวะของตัวเองและความเจ็บป่วยในปัจจุบันมากขึ้น เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนของสุขภาพเพื่อที่จะดูแลมุ่งตรงไปยังจุดนั้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลามากขึ้น
 • รู้ว่าผลการวิเคราะห์นั้น เชื่อมโยงกับ “ปัญหาสิวของคุณเองอย่างไร” และจะมีวิธีแก้ไขที่ “เฉพาะเจาะจง” อย่างไร
 • สามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ธาตุให้กับเพื่อนหรือครอบครัว เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของแต่ละบุคคล เพื่อการเข้าใจบุคลิกภาพพื้นฐาน อารมณ์ การดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักตรงตามธาตุของเขา เพื่อการมีสุขภาพที่ดีร่วมกันและอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจมากขึ้น
 • เข้าใจหลักพื้นฐานเรื่องธาตุตามแนวทางแพทย์แผนไทยและอายุรเวท (อินเดีย) ซึ่ง 2 ศาสตร์นี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ง่ายในการดูแลสุขภาพพึ่งตัวเอง
 • เรียนรู้วิธีการใช้อาหารและสมุนไพรในการปรับธาตุ การเข้าใจรอบของพลังงานของวัน เดือน ปี เพื่อการดูแลตัวเองให้มีภาวะสมดุลได้ตลอดเวลา แข็งแรง ภูมิคุ้มกันดีอยู่เสมอ ห่างไกลความเจ็บป่วย หรือถ้ามีภาวะเสียสมดุล ไม่สบาย ก็สามารถฟื้นฟูได้เร็วมากกว่าคนทั่วไป
 • เรียนรู้วิธีปรับพฤติกรรมและอารมณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ธาตุสมดุลได้เร็วขึ้น
 • เรียนรู้เพื่อให้คุณนำไปใช้ในการรักษาสิวและดูแลสุขภาพแบบพึ่งตัวเองได้และดูแลคนที่คุณรักเท่านั้น ไม่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหรือรักษาโรคได้ เพื่อให้คุณมีสุขภาพดี ลดภาระงานของแพทย์และพยาบาลได้เป็นอย่างดี

เหมาะสำหรับใคร

 • ทุกคนที่มีปัญหาสิวเรื้อรัง สิววัยผู้ใหญ่ (สิวที่เป็นหลังอายุ 20 ปี) สิวที่ไม่รู้สาเหตุ สิวที่เป็นไม่หาย สิวฮอร์โมน และต้องการรักษาที่รากปัญหาจริง ๆ 
 • ทุกคนที่ต้องการ “รู้จักธรรมชาติแท้จริง” ของตัวเอง รู้จุดอ่อนเพื่อปรับไม่ให้จุดอ่อนขยายตัว และเสริมจุดแข็งของตัวเองได้เร็วขึ้น 
 • ทุกคนที่ต้องการรู้วิธีดูแลสุขภาพที่ “เฉพาะเจาะจงกับตัวเอง” เลือกแนวทางที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเองมากขึ้น เลือกคนที่จะติดตามได้เหมาะกับตัวเองมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • เรียนและปฏิบัติตามคอร์สสิวซีเคร็ต 101 และหนังสือสิวซีเคร็ต 101 จนมีความเข้าใจและมีผลลัพธ์ระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องการต่อยอดให้เข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อดูแลตัวเองได้อย่างตรงจุดมากขึ้น 
 • ต้องได้รับคะแนน 80% ขึ้นไปจากแบบทดสอบคอร์สและหนังสือสิวซีเคร็ต 101 จึงจะสามารถเรียนคอร์สนี้ได้

หัวข้อการเรียนรู้

 1. วงกลมวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนและการวิเคราะห์ผลด้วยตัวเอง
  (รู้วิธีใช้วงกลมวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนด้วยตัวคุณเองและวิธีอ่านผลระดับพื้นฐาน)
 2. วิเคราะห์ปัญหาสิวจากผลการวิเคราะห์ธาตุด้วยวงกลมวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน
  (รู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหาสิวของคุณว่าเกิดมาจากจุดอ่อนใดของร่างกายและจิตใจในขณะนี้ เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้ผลเร็วขึ้นทั้งด้านสุขภาพและผิว)
 3. ความรู้พื้นฐานเรื่องธาตุตามแนวทางแพทย์แผนไทย
  (รู้หลักพื้นฐานที่สำคัญในการทำความเข้าใจเรื่องธาตุตามแนวทางแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปใช้งานได้จริงทั้งเรื่องสิวและสุขภาพ และต่อยอดเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น)
 4. ความรู้พื้นฐานเรื่องธาตุตามแนวทางอายุรเวท
  (รู้หลักพื้นฐานที่สำคัญในการทำความเข้าใจเรื่องธาตุตามแนวทางอายุรเวท เพื่อนำไปใช้งานได้จริงทั้งเรื่องสิวและสุขภาพ และต่อยอดเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น)
 5. ความเชื่อมโยงของแพทย์ 2 แผนและการนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ และได้ผลจริง
  (เข้าใจความสัมพันธ์ของแพทย์แผนไทยและอายุรเวท จุดที่แตกต่างกัน และการนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ สำหรับวัยทำงาน)
 6. เข้าใจหลักนาฬิกาชีวิตและการประยุกต์ใช้
  (เข้าใจความสัมพันธ์ของแพทย์แผนไทยและอายุรเวท จุดที่แตกต่างกัน และการนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ สำหรับวัยทำงาน)
 7. ธาตุของอาหารและการใช้อาหารและสมุนไพรในการปรับธาตุ
  (รู้วิธีการจับหลักธาตุของอาหารและสมุนไพรตามแนวทางแพทย์ 2 แผน และสามารถจำแนกรสของอาหารและสมุนไพรได้เพื่อนำมาใช้ในการปรับสมดุลและแก้ปัญหาสุขภาพแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลจริง ได้ผลทั้งเรื่องสิวและสุขภาพ)
 8. การใช้ท่าทางและการปรับพฤติกรรม เพื่อการปรับธาตุให้สมดุลแบบง่าย ๆ
  (รู้วิธีการปรับท่าทางและพฤติกรรมในการปรับสมดุลธาตุแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง) 

วิธีเรียน

 • เรียนในกลุ่มปิดของเฟสบุ๊ค รุ่นแรก เรียนแบบ Live สด ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเรื่องวันและเวลาในการเรียนเมื่อมีผู้สนใจครบตามจำนวนที่กำหนด (ถ้าหากคุณสนใจเรียน รบกวนทัก inbox : https://m.me/siwsecretshop หรือ Line : @siwsecretshop ว่า สนใจคอร์สธาตุ 101 นะคะ เมื่อครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว แอดมินจะรีบแจ้งคุณกลับไปเพื่อแจ้งเรื่องลงทะเบียนและกำหนดการเรียนต่อค่ะ)
 • ผู้เรียนสั่งซื้อวงกลมวิเคราะห์ธาตุและหนังสือแพทย์แผนไทยของแพทย์หญิงเพ็ญนภาด้วยตัวเองที่เว็บนี้ http://www.thai-tmdf.com/product%201.html (บีมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางองค์กรแม้แต่อย่างใดและเป็นอิสระจากองค์กร เพียงแต่ส่วนตัวแล้ว ใช้หนังสือและวงกลมวิเคราะห์ธาตุของที่นี่เท่านั้น)
 • ไม่มีการสอบ ไม่มีการบ้าน จัดเวลาเรียนได้ตามจังหวะชีวิตและเวลาของคุณเอง
 • ไม่ลบบทเรียน สามารถเรียนซ้ำได้ตลอด จนกว่าเฟสบุ๊คจะเลิกกิจการ
 • ถ้ามีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน สามารถสอบถามได้ตลอดที่ LineOA : @BeamSiwsecret ค่ะ (บีมตอบด้วยตัวเอง) 

ค่าลงทะเบียน

1,490 บาท 

(ราคาเดียวตลอดไป)

วิธีลงทะเบียน (รอให้ครบจำนวนก่อน แล้วค่อยชำระเงินนะคะ)

 1. โอนเงินเข้าบัญชี TMB 634-2-39870-5 วรดาภา สุขพิมลกุล ยอด 1,490 บาท
 2. แจ้งสลิปโอนเงินที่ inbox : https://m.me/siwsecretshop หรือ Line : @siwsecretshop พร้อมแจ้งว่า “ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ ธาตุ 101” 
 3. กรอกฟอร์มลงทะเบียนที่แอดมินส่งให้ และ แคปหน้าจอเมื่อส่งฟอร์มเรียบร้อยแล้วส่งให้แอดมินในไลน์
 4. รอการเพิ่มเข้ากลุ่มเฟสบุ๊คโดยแอดมินจะแจ้งให้ทราบทาง Line
 5. ก่อนเข้ากลุ่มจะมีคำถามเพื่อยืนยันตัวตนค่ะ รบกวนตอบคำถามให้ครบถ้วนและทีมงานจะได้เพิ่มเข้ากลุ่มเรียนให้นะคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @siwsecretshop (ติดต่อสำหรับการลงทะเบียนคอร์ส) ขอบคุณค่ะ 🙂